Ispravite sve gramatičke i pravopisne greške te pripremite fotografije koje želite da se pojave/vide u postu, zatim se ulogujete na Wordpress sajt i klikom na All posts izaberite Add New.