Blog

SEO – Ima li Google konkurenciju

9. 02. 2024. | SEO

Pitanje konkurencije za Google kao vodećeg pretraživača koji već godinama u nazad drži monopol postaje sve relevantnije u svetu SEO-a. Dok Google godinama dominira pretragom na internetu, postavlja se pitanje da li će se pojaviti ozbiljna konkurencija koja bi mogla izazvati promene u ovom ekosistemu.

SADRŽAJ:

Uvod u značaj SEO-a i Google dominaciju

U današnjem digitalnom dobu, gde se veći deo informacija i poslovnih interakcija odvija putem interneta, značaj SEO-a postaje ključan za uspeh na mreži. SEO ne samo da omogućava da se vaša veb stranica pojavi visoko na rezultatima pretrage, već igra ključnu ulogu u stvaranju vidljivosti, privlačenju ciljne publike i ostvarivanju online prisustva koje konkuriše ostalima u istoj industriji.

Jedan od najvažnijih faktora u svetu SEO-a jeste dominacija Google pretraživača. Google je postao sinonim za pretragu na internetu, sa gotovo 90% globalnog tržišta pretrage. Kada neko želi pronaći informacije, proizvode ili usluge, velika većina ljudi se oslanja na Google kako bi brzo i efikasno dobili relevantne rezultate. Svima je veoma dobro poznata rečenica: izguglaću.

Pitanje koje se postavlja jeste – ima li Google konkurenciju u svetu SEO-a? Google je neosporno vodeći pretraživač, ali postoje i drugi igrači koji se bore za svoje mesto pod suncem. Da bismo to istražili, prvo se moramo osvrnuti na samu suštinu SEO-a.

SEO je kompleksan set tehnika i strategija koje se primenjuju kako bi se poboljšala vidljivost veb stranice na pretraživačima. To uključuje optimizaciju ključnih reči, poboljšanje tehničkih aspekata veb stranice, stvaranje relevantnog i kvalitetnog sadržaja, kao i izgradnju kvalitetnih linkova. Cilj ovih napora je zadovoljiti algoritme pretraživača, poput onih koje koristi Google, kako bi se postigao viši rang na stranicama rezultata pretrage.

Uzimajući u obzir da se većina internet korisnika oslanja na Google, optimizacija za ovaj pretraživač postaje prioritet za većinu online poslova. Google-ov algoritam se neprestano ažurira kako bi pružao korisnicima najrelevantnije i najkvalitetnije informacije. To znači da se i strategije SEO-a moraju neprestano prilagođavati kako bi ostale usklađene sa promenama u algoritmima.

S obzirom na Google-ovu dominaciju, mnogi poslovni vlasnici i marketinški stručnjaci postavljaju pitanje da li postoji stvarna konkurencija ili alternative ovom pretraživaču. Da bismo odgovorili na ovo pitanje, trebamo istražiti druge pretraživače, kao što su Bing, Yahoo, DuckDuckGo i drugi, i analizirati njihov udeo u tržištu i specifičnosti u pružanju rezultata pretrage.
U narednim delovima ovog blog posta, dublje ćemo istražiti različite aspekte SEO-a, analizirati alternativne pretraživače i razmotriti kako se industrija može razvijati u budućnosti. Ostani sa nama i saznaj više o dinamičnom svetu SEO-a i njegovom uticaju na online prisustvo.

Pregled trenutne SEO industrije

U svetu gde Google dominira pretraživanjem na internetu, postavlja se pitanje da li postoje alternative i konkurencija ovom gigantu SEO industrije. Razmatrajući različite aspekte SEO-a i istražujući različite pretraživače, možemo dobiti bolje razumevanje dinamike ovog područja.

Alternativa pretraživačima

Dok se većina fokusira na Google, postoji nekoliko značajnih alternativa koje imaju svoj udeo u tržištu pretrage. Bing, Yahoo i DuckDuckGo su samo neki od pretraživača koji pružaju različite pristupe pretrazi interneta. Svaki od njih ima svoje karakteristike i specifičnosti u pružanju rezultata pretrage.

Bing:
Bing, pretraživač koji poseduje Microsoft, igra značajnu ulogu u online pretrazi, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama. Sa vizuelno privlačnim pretraživačkim iskustvom, Bing se ističe po integraciji sa Microsoftovim proizvodima i uslugama, kao i po drugačijem pristupu algoritmima u odnosu na Google.

Yahoo:
Yahoo pretraživač ima svoju istoriju i ostaje jedan od alternativnih izbora korisnika. Iako je u saradnji sa Bing-om u okviru Microsoftove pretraživačke mreže, Yahoo ima svoje karakteristike i cilja da privuče određenu demografsku grupu korisnika.

DuckDuckGo:
DuckDuckGo se izdvaja po fokusu na privatnost korisnika. Sa sve većim naglaskom na zaštiti ličnih podataka, DuckDuckGo je privukao pažnju korisnika koji žele alternativu pretraživačima koji prate korisničke podatke.

Svaki od ovih pretraživača ima svoju zajednicu korisnika i pridonošenje raznovrsnosti u svetu pretrage na internetu. Za SEO stručnjake i vlasnike veb stranica, prilagođavanje strategija za različite pretraživače može značiti širenje vidljivosti i dosega ciljane publike.

U narednim segmentima analiziraćemo specifične SEO strategije koje se mogu primeniti za ove alternative, pružajući uvid u dinamiku optimizacije za različite pretraživače. Ostanite sa nama kako biste saznali kako prilagoditi svoj pristup SEO-u i iskoristiti raznolikost pretraživačkog ekosistema.

Specifične SEO strategije za druge pretraživače

Dok Google može dominirati što se pretraga tiče na globalnom nivou, pristup optimizaciji za druge pretraživače može zahtevati specifične strategije. Različiti algoritmi, pravila i preferencije ovih pretraživača zahtevaju prilagođene taktike kako bi se postigao uspeh.

Prilagođavanje ključnih reči:
Svaki pretraživač ima svoje specifičnosti kada je u pitanju tumačenje ključnih reči. Dok se Google fokusira na semantičku analizu i shvatanje konteksta, drugi pretraživači, poput Bing-a, fokus stavlja na tačnost ključnih reči. Prilagođavanje ključnih reči prema specifičnostima svakog pretraživača može povećati vidljivost na tim platformama.

Optimizacija za lokalnu pretragu:
Ako je vaša ciljna publika lokalna, posebno je važno prilagoditi SEO strategiju za lokalne pretraživače. Google Maps, Yelp i drugi lokalni pretraživači igraju ključnu ulogu u privlačenju lokalnih potrošača. Postavljanje tačnih informacija o lokaciji, radnom vremenu i kontaktima može poboljšati poziciju na lokalnim pretragačima.

Kvalitetan sadržaj koji zadovoljava specifičnosti pretraživača:
Svaki pretraživač ima svoje standarde za kvalitetan sadržaj. Dok Google favorizuje duboko informativne i autoritativne tekstove, drugi pretraživači mogu imati drugačije prioritete. Razumevanje preferencija svakog pretraživača u vezi sa sadržajem omogućava kreatorima sadržaja da prilagode svoje strategije.

Tehničko prilagođavanje za svaki pretraživač:
Iako su pravila za robots.txt fajlove slična za sve pretraživače, postoji mogućnost da neki pretraživači imaju dodatne ili specifične direktive koje se odnose samo na njih. Na primer, Google može imati svoje specifične direktive za kontrolu indeksiranja kao što su “noindex” ili “nofollow”, dok Bing i Yahoo mogu imati svoje dodatne direktive ili preferencije u vezi sa blokiranjem ili dozvoljavanjem pristupa određenim delovima veb stranica.

Isto tako, svi pretraživači podržavaju XML sitemap-e koje pomažu u indeksiranju veb stranica, svaki pretraživač može imati različite preferencije ili zahteve u vezi sa formatom ili strukturom sitemap-a. Na primer, Google može preferirati dodavanje specifičnih oznaka za prioritet ili učestalost promene za svaku URL adresu, dok Bing i Yahoo mogu imati nešto drugačije prioritete.

Razmatranje lokalnih pretraživača

U mnogim delovima sveta, Google nije dominantan pretraživač kao što je to slučaj u većini zapadnih zemalja. Umesto toga, lokalni pretraživači često igraju ključnu ulogu u zadovoljavanju potreba korisnika i pružanju relevantnih rezultata pretrage. Razmatranje ovih lokalnih pretraživača može biti od vitalnog značaja za SEO strategiju u tim regionima.

 • Baidu (Kina): Baidu je vodeći pretraživač u Kini, zemlji sa ogromnim tržištem i specifičnim kulturnim i jezičkim karakteristikama.
 • Yandex (Rusija): u Rusiji, Yandex je vodeći pretraživač koji ima dominantnu poziciju na tržištu.
 • Naver (Južna Koreja): Naver je dominantan pretraživač u Južnoj Koreji i često se koristi za lokalnu pretragu i pronalaženje informacija.

Prilagođavanje SEO strategije za ove pretraživače naravno zahteva razumevanje jezika sredine u kojoj se koristi, kulture, i potreba korisnika. Korišćenje ključnih reči na tim jezicima, prilagođavanje sadržaja lokalnoj publici i uključivanje na lokalnim platformama za društvene mreže može biti ključno za uspeh na ovim pretraživačima.

Razmatranje lokalnih pretraživača u regionima gde Google nije toliko zastupljen može biti od vitalnog značaja za uspeh SEO strategije. Prilagođavanje strategije za lokalne pretraživače zahteva detaljno istraživanje i razumevanje specifičnosti svakog tržišta, ali može doneti značajan povrat uloženog.

Uticaj tehnoloških inovacija na SEO

Tehnološke inovacije neprekidno oblikuju pejzaž SEO-a, uvodeći nove alate, tehnike i trendove koji utiču na način na koji se veb stranice rangiraju na pretraživačima. Razumevanje ovih inovacija i njihovog uticaja ključno je za održavanje konkurentnosti i uspešno vođenje SEO strategije.

 • Veštačka inteligencija (AI): upotreba AI-a u pretraživačkim algoritmima sve više postaje uobičajena. Algoritmi poput Google-ovog RankBrain-a koriste mašinsko učenje i analizu velikih količina podataka kako bi pružili relevantne rezultate pretrage. Razumevanje kako AI utiče na algoritme pretraživača ključno je za prilagođavanje SEO strategije.
 • Voice Search (Glasovna pretraga): glasovna pretraga postaje sve popularnija sa razvojem digitalnih asistenata poput Google Assistant-a, Siri-ja i Amazon Alexa-e. SEO strategije moraju uzeti u obzir specifičnosti glasovne pretrage, kao što su duži upiti ključnih reči i pitanja. Optimizacija za “nultu poziciju” (Featured Snippets) postaje ključna za uspeh u glasovnoj pretrazi.
 • Mobilna optimizacija: mobilno pretraživanje postaje dominantno, a Google je uveo mobilno prvo indeksiranje, dajući prednost mobilno optimizovanim veb stranicama. SEO strategije moraju uzeti u obzir mobilne korisnike, optimizovati brzinu učitavanja stranica, responsivni dizajn i prilagođen sadržaj za mobilne uređaje.
 • Lokalni SEO: razvoj lokacijskih tehnologija i mobilnih uređaja utiče na lokalni SEO. Google-ov algoritam sve više favorizuje lokalne rezultate pretrage, posebno za upite sa geografskim elementima. Korišćenje Google My Business-a, optimizacija sajtova za lokalne ključne reči i dobijanje pozitivnih lokalnih recenzija postaju ključni za uspeh u lokalnoj optimizaciji.
 • Strukturirani podaci (Schema Markup): upotreba strukturiranih podataka pomaže pretraživačima da bolje razumeju sadržaj veb stranica. Ovo omogućava prikazivanje bogatih rezultata pretrage, poput fragmenta u isprepletenim rezultatima (Rich Snippets) i drugih specifičnih informacija. Integracija schema markupa može poboljšati vidljivost i atraktivnost rezultata pretrage.
 • Pretraga sa slikama i video sadržajem: pretraga sa slikama i video sadržajem postaje sve popularnija, posebno među mlađim generacijama. SEO strategije moraju se prilagoditi kako bi se veb stranice rangirale i na osnovu slika i video zapisa. Optimizacija alt tagova, naslova slika i transkripcija video sadržaja postaju važni elementi.
 • Blockchain tehnologija i SEO: Blockchain tehnologija može imati uticaj na transparentnost i autentičnost informacija na internetu, što može uticati na SEO. Verifikacija autentičnosti sadržaja putem blockchain tehnologije može postati ključni faktor za rangiranje veb stranica.

Pitanje monopola i uticaja na SEO industriju

Dok se tehnologija neprestano razvija i internet ekosistem se menja, budućnost SEO-a ostaje fascinantno polje za istraživanje i razvoj. Dok Google i dalje dominira na polju pretrage na internetu, postavlja se pitanje da li će se pojaviti ozbiljna konkurencija za ovog giganta ili će on zadržati svoju vodeću poziciju u narednim godinama.

 • Inovacije u tehnologiji: brzi razvoj tehnologije, uključujući veštačku inteligenciju, mašinsko učenje i blockchain tehnologiju, mogao bi imati značajan uticaj na budućnost SEO-a. Novi algoritmi, tehnike analize i personalizovane pretrage mogli bi oblikovati način na koji ljudi traže informacije na internetu, što zahteva prilagođavanje SEO strategija.
 • Promene u korisničkim navikama: promene u korisničkim navikama, kao što su porast upotrebe mobilnih uređaja, pretraga sa glasovnim asistentima i fokus na vizuelni sadržaj, takođe će oblikovati budućnost SEO-a. Prilagođavanje sadržaja, tehnika optimizacije i strategija link buildinga biće ključne kako bi se zadovoljile promenljive potrebe korisnika.
 • Potencijalna konkurencija za Google: iako Google i dalje dominira pretragu na internetu, postoji mogućnost da se pojavi ozbiljna konkurencija u narednim godinama. Kompanije poput Microsoft-a (Bing), Apple-a (Siri) i Amazon-a (Alexa) imaju svoje platforme za pretragu i glasovne asistente koji bi mogli postati ozbiljni konkurenti za Google-ovu dominaciju.
 • Balans između moći i konkurencije: ključno je pronaći balans između moći i konkurencije u SEO industriji. Dok dominacija može doneti stabilnost i predvidljivost, konkurencija podstiče inovacije i raznovrsnost u pristupima SEO-u. Regulative koje promovišu fer tržišnu utakmicu mogu biti korisne u održavanju ovog balansa.

Budući da je trenutno svet „poludeo“ i bavi se toksičnom kulturom otkazivanja (čuveni “cancel culture”), ne bi nikog iznenadilo da se jednog jutra probudimo na to da su svi korisnici prešli na novi, inovativni, ultra flash-hip-top-trig-kicking-groovy… Dodajte svoje izraze, moj milenijski mozak to ne može da svari. Shvatate poentu; i mi smo sa nekadašnjeg Yahoo-a, MSN-a i AOL-a prešli skoro i isključivo na Google, a mislili smo da su najbolji u svetu interneta i da će zauvek ostati tu, sa sve našim korisničkim imenima koji su morali da sadrže našu godinu rođenja. Sada, kada smo to sve prerasli i kada smo odrasli i deo smo sveobuhvatne internet istorije jer se sećamo onog pištanja tokom povezivanja na internet preko fiksnog telefona, često se uhvatim da dok nešto radim viknem “Hey, Google” kako bih došla do nekih informacija a da ne moram da uzimam telefon i guglam.

Google zaista ulaže nezamislive resurse prema inovativnim rešenjima kako bi zadovoljio svoje korisnike i dobro se pokazao u tome. Nismo vidoviti i ne možemo sa sigurnošću tvrditi niti da će Google pretraživač ostati još dugi niz godina vlasnik monopola ili će pasti u neki maglom prekriven zaborav poput gore pomenutog Yahoo-a. U svakom slučaju, ništa me neće iznenaditi.

Naše stručno mišljenje

Šalu na stranu, Google je trenutno dominantan pretraživač na globalnom nivou i pruža širok spektar usluga i funkcionalnosti svojim korisnicima. Međutim, tehnološki pejzaž je dinamičan i stalno se menja, a konkurencija na tržištu pretrage može se pojačati sa razvojem novih tehnologija, promenama u korisničkim potrebama i ponašanjima, kao i regulatornim promenama.

Postojeći pretraživači poput Bing-a, Yahoo-a, i DuckDuckGo-a, kao i tehnološki divovi poput Microsoft-a, Apple-a i Amazon-a, mogu imati ambicije da unaprede svoje pretraživače i pruže korisnicima nove ili poboljšane funkcije koje bi mogle privući deo tržišnog udela Google-a.
Ipak, zameniti Google kao vodećeg pretraživača predstavljalo bi značajan izazov, s obzirom na njegovu široku prisutnost, infrastrukturu i integrisane usluge. To ne isključuje mogućnost da neki pretraživači ili tehnološke inovacije budu konkurentni u određenim segmentima ili specifičnim tržištima.

Ukratko, dok je moguće da će se pojaviti pretraživač koji će ponuditi korisnicima više od Google-a u nekim aspektima, zamena Google-a kao dominantnog pretraživača verovatno će biti dugotrajan proces, ako uopšte dođe do toga.

Edit Garić

Možda će vas i ovo zanimati

džš

LavaNet

Započnimo projekat

LAVA NET

LavaNet