Blog

Ima li mesta za mene ili kako ući u IT svet

26. 01. 2024. | Sajtovi

TAGOVI: Internet

U svetu informacionih tehnologija, sticanje stručnosti predstavlja fascinantan put istraživanja, učenja i neprestane evolucije. Kroz rešavanje različitih izazova, otkrivanje novih oblasti i usvajanje raznolikih veština, ulazak u IT svet postaje uzbudljivo putovanje. Ovaj post istražuje ključne korake koji će vam pomoći da ne samo uđete u IT svet, već i da nastavite rasti i razvijati se.

SADRŽAJ:

Privlačnost IT sveta

Informacione tehnologije, popularni IT jeste najbrže rastuća industrija poslednjih godina, a možda i decenija. Nekoliko je razloga zašto ljudi hoće da rade u ovoj oblasti. Prvi je i očigledan, jer ima para. Međutim, to nije jedini razlog. Drugi je fleksibilnost. Taj posao se može raditi iz bilo kog dela sveta, može se raditi kod kuće, u prirodi, samo je potrebno da imate internet. Drugim rečima, niste vezani za kancelariju i jedno mesto.

Potom, lako se menjaju oblasti u okviru IT-ja. Ako vam dosadi izrada sajtova, možete raditi nešto drugo, ako nećete da programirate u jednom jeziku, preći ćete na drugi. Dalje, materijala za učenje ima na pretek. Možete postati stručnjak samo ako gledate YouTube. Takođe, ne treba vam diploma, ako nešto znate svi će vam to priznati. Za razliku od drugih oblasti ovde papir ne vredi mnogo.

Možemo još ovako nabrajati, ali, shvatili ste, IT je privlačniji od svih drugih oblasti ili poslova. Zato je tu i najveća gužva, tačnije, konkurencija. Otud i veliko pitanje, kako uopšte ući u taj svet. Ovaj tekst treba da vam pomogne u tome. Ideja je da vam ispričamo kako početi s učenjem, bez obzira na to da li hoćete da radite ovaj posao ili želite samo da naučite nešto kako bi se bavili ovim poslom za potrebe svoje firme. I jedni i drugi moraju početi od nečega.

Posmatranje i osnova za dalje učenje

Prvi korak je gledanje. Gledanje s razumevanjem. Prvo pažljivo gledajte to što vas zanima. Ako su u pitanju sajtovi gledajte sajtove, što više i što detaljnije. Ako hoćete da programirate nađite video na kome neko programira (toga ima na pretek) i gledajte. Bez opterećenja da nešto shvatite, da naučite, samo da vidite o čemu se tu zapravo radi.

Pažljivo posmatranje ne samo da osigurava shvatanje trenutnih procesa i tehnologija, već postavlja osnovu za dalje učenje. Kroz analizu onoga što vas intrigira, stvarate čvrst temelj za širenje znanja i sticanje veština. Ova aktivnost omogućava vam da prepoznate oblasti koje vas posebno privlače, postavljajući vas na putu da otkrijete svoje strasti unutar IT sveta.

Važno je shvatiti da pažljivo posmatranje nije samo početni korak, već kontinuirani proces. Razvoj u IT industriji zahteva sposobnost prepoznavanja suptilnih promena, i samo pažljivo posmatranje omogućava vam da ostanete relevantni u ovom brzom okruženju. Stoga, počevši od temeljnog posmatranja, možete graditi svoje razumevanje IT sveta i postati deo dinamične i inovativne zajednice.

Analiziranje i sažimanje

Analizirajte to što ste videli. Ovo je odličan način da se uključite. Gledali ste nešto novo, nešto potpuno nepoznato i sada pokušajte da sažmete sve to u neku smislenu celinu. To će vam pomoći da gledate široko. Bitno je da stalno imate na umu tu širu sliku jer se u ovoj oblasti lako upada u zamku upadanja u dubine i gubljenja u detaljima. I tako možete ići iz jedne rupe u drugu, iz dubine u dubinu, a da nikada ne sagledate širu sliku. To može biti dobro za vašeg poslodavca, ali nikako za vas.

Važnost šire perspektive u procesu učenja u IT oblasti ne može se prevideti. Dok analizirate i sažimate informacije, važno je imati širu sliku pred očima. Fokusiranje isključivo na detalje može dovesti do gubitka opšteg konteksta, dok šira perspektiva omogućava bolje razumevanje interakcija između različitih elemenata u IT ekosistemu. Ovo omogućava da ne samo stvorite efikasan pregled, već i da prepoznate potencijalne veze i implikacije.

Kroz proces analiziranja i sažimanja, gradite ne samo duboko razumevanje IT oblasti, već i sposobnost da prenesete ključne informacije drugima na jasan i suštinski način.

Rešavanje problema umesto učenja

Ako u par rečenica možete ispričati o čemu se tu zapravo radi, na dobrom ste putu. Tek sada možete početi da se bavite samom suštinom. Ovaj savet je možda i krucijalan: nemojte učiti već rešavajte problem. Svaki pokušaj sistemskog učenja će vas odvesti u očaj ili će vam oduzeti godine života. Sve oblasti su toliko velike i toliko se brzo menjaju da je nemoguće steći temeljno znanje pa tek onda raditi.

Prvo, dakle, postavite sebi zadatak – koji je to problem koji želite da rešavate. Oblast nije važna. Hoćete da napravite neki segment sajta, slika-tekst, tekst slika, da napišete program koji će sam sabirati samo parne brojeve iz niza, možda hoćete da se neka stanica sajta bolje rangira na samo jednu ključu reč, ili hoćete da rešite neki tehnički problem u aplikaciji.

Prednosti fokusa na praktično rešavanje problema uključuju i brže sticanje samopouzdanja. Kroz postavljanje ciljeva i rešavanje konkretnih izazova, pojedinac razvija sposobnost donošenja odluka, analize problema i kreativnog razmišljanja. Ovaj pristup takođe podstiče kontinuirani ciklus učenja gde se iskustvo gradi na osnovu prethodnih uspeha i izazova.

U suštini, fokus na rešavanje problema direktno doprinosi razvoju praktičnih veština i razumevanju, čineći ga ključnom strategijom za ulazak i uspeh u dinamičnom svetu informacionih tehnologija.

Od dubine do celine

Rešenje jednog problema će voditi u rešenje drugog… I tako može do kraja vremena. Zato je važno da razumete kada ste nešto savladali i kada možete dalje. Inače, možete otići u drugu krajnost. Kada nešto savladate u detalju, ponovo se vratite na celinu, da vidite gde ste stigli. Tek tada ćete moći da donesete sledeću odluku.

Razumevanje ravnoteže između detalja i celine ključno je za rešavanje izazova koji se mogu pojaviti u IT industriji. Preterano fokusiranje na detalje može ograničiti sposobnost pronalaženja kreativnih rešenja ili prepoznavanja šireg uticaja odluka. Sa druge strane, prevelika apstrakcija može dovesti do gubitka efikasnosti u rešavanju konkretnih problema. Veština kretanja između detalja i šire slike postavlja temelj za holistički pristup učenju i radu u IT sektoru, što je ključ za dugoročni uspeh.

Širenje horizonta kroz promene oblasti

Menjajte oblasti, kada nešto savladate uđite u nešto drugo, nešto novo. To ne treba da bude radikalna promena. Da radite web dizajn pa da učite programiranje. Izaberite nešto slično, ali ipak drugačije. To će vam dati širinu. Posle nekoliko takvih promena ćete znati šta zapravo hoćete da radite, gde hoćete da budete zaista dobri.

U suštini, eksperimentisanje sa različitim oblastima unutar IT sektora i otvorenost prema promenama doprinose ne samo individualnom rastu, već i razvoju celokupne industrije. To je put ka stvaranju agilnih i sveobuhvatnih profesionalaca koji su spremni odgovoriti na dinamične izazove moderne IT sredine.

Mentorstvo i učenje od iskusnih

Ako poznajte nekoga ko se bavi ovim poslom, bilo kojim segmentom, pitajte ga da vam pokaže šta on/ona to radi. Postavljajte pitanja, udubite se u to, čak i ako vas baš ta oblast ne zanima. Sigurno ćete videti nešto što će vam pomoći da uronite u ono što volite.

Značaj mentorstva ogleda se u višestrukim aspektima profesionalnog razvoja. Mentorstvo pruža priliku za prenos iskustava, veština i praktičnih saveta. Kroz mentorski odnos, pojedinac može dobiti uvid u realne izazove i situacije koje iskusni profesionalci redovno susreću, što predstavlja neprocenjivu lekciju. Osim toga, mentor može pružiti podršku u postizanju karijernih ciljeva, pomažući u razvoju plana i strategije za profesionalni napredak.

Razmena znanja u procesu mentorstva nije jednosmerna. Mlađi profesionalci takođe donose svežu perspektivu i nove ideje, što obogaćuje i mentora. Ovaj dinamičan odnos podstiče kontinuiranu razmenu informacija i podršku, čime se stvaraju održivi temelji za lični i profesionalni razvoj.

Volontiranje kao put do prakse

Ukoliko ne poznajete nikoga, pišite agencijama. Kažite da hoćete da učite, da radite i pomažete, da ćete to raditi bez naknade. Kada uspostavite odnos s mentorom tražite da vam daje zadatke. To je odličan početak.

Pored sticanja praktičnog iskustva, volontiranje u IT sektoru često vodi i izgradnji mreže kontakata. Kroz rad s mentorom i saradnju s drugim volonterima, stvaraju se veze koje mogu biti od koristi u budućnosti. Ovi odnosi često dovode do preporuka, prilika za zapošljavanje ili saradnju na projektima, čime volontiranje postaje ključna tačka ulaska u IT zajednicu.

U krajnjoj liniji, volontiranje kao put do prakse ne samo da pruža dragoceno iskustvo, već i otvara vrata za dalji profesionalni razvoj i izgradnju trajnih veza u IT industriji.

Strast kao pokretač

Tražite ono što vam se sviđa, a ne ono što vam može doneti novac. Ako nešto radite sa strašću novac će doći, a ako radite samo zbog para, možda ćete ih i zaraditi, ali nikada nećete biti zadovoljni. Ili će vas žudnja za novcem odvesti u mračne budžake. Ne dozvolite sebi da prelazite etičke granice. Do novaca se može doći i tako što se stavi čarapa na glavu i zaboravi empatija. Ali to nije put.

Zašto je strast prema određenom polju ključna za dugoročni uspeh? Strast predstavlja snažan pokretač koji vodi ka dubljem angažovanju, istraživanju i kontinuiranom učenju. Kada pojedinac oseća strast prema onome što radi, motivacija postaje unutrašnja, čime se prevazilaze izazovi i održava doslednost u radu. Strast omogućava pojedincu da prevaziđe prepreke, istražuje nove ideje i kontinuirano se usavršava, stvarajući temelj za dugotrajnu karijeru.

Sajtovi kao izvor znanja

Pronađite sajtove iz oblasti koje vas zanimaju. Nemojte žuriti. Pronađite sajtove koji vam odgovaraju, koji su stručni, koji pričaju to što vam treba. Jednom nedeljno pogledajte šta su novo objavili. Tako ćete znati šta se dešava u svetu koji vas interesuje. Sajtova ima na pretek, zato je bitno da izaberete to što je vam blisko.

Sajtovi kao izvor znanja takođe nude mogućnost povezivanja sa zajednicom stručnjaka. Kroz komentare, diskusije ili učešće u forumima, pojedinac može izgraditi mrežu kontakata i razmenjivati iskustva s drugima u istoj industriji. Ova interakcija doprinosi širenju znanja i omogućava stvaranje veza s relevantnim stručnjacima.

Čitanje za širinu i dubinu

Čitajte. Čitajte što više. Bilo šta. Romane, teorijske knjige, časopise, recenzije, prikaze, kritike, naučne radove… Nije bitno iz koje su oblasti i nije bitno čime vi hoćete da se bavite. Čitanje će vam pomoći da proširite rečnik, takođe će vam pomoći da bolje razmišljate, daće vam širinu i dubinu, a to ne može škoditi bez obzira na to čime se bavite.

Raznoliko čitanje takođe podstiče razvoj empatije i razumevanje različitih perspektiva. Književnost, filozofija, naučna literatura i beletristika pružaju različite uglove posmatranja sveta, omogućavajući pojedincu da razvije fleksibilnost razmišljanja i otvorenost prema novim idejama. Ovaj pristup doprinosi raznolikosti mišljenja i sposobnosti prilagođavanja različitim situacijama u profesionalnom i ličnom životu.

Zaključak

Ulazak u dinamičan svet IT-a zahteva kombinaciju strasti, praktičnog iskustva i kontinuiranog učenja. Važnost pažljivog posmatranja, analize i rešavanja konkretnih problema ističe se kao ključna faza u profesionalnom razvoju. Eksperimentisanje sa različitim oblastima, uspostavljanje mentorskog odnosa, volontiranje i praćenje relevantnih sajtova pružaju dragocene prilike za sticanje znanja i izgradnju mreže kontakata.

Dragan Stojanović

Možda će vas i ovo zanimati

džš

LavaNet

Započnimo projekat

LAVA NET

LavaNet