Lava NET

Da te pitam

Uz pomoć “Da te pitam” aplikacije možete saznati šta o vašem poslu misle vaši klijenti, koje su im želje & šta im smeta

Primer ankete

Ako želite, anketu možete i popuniti & poslati nam odgovore. Anketa je anonimna.

džš

LavaNet

Započnimo projekat

LAVA NET

LavaNet